Trainingen

Don’t get mad, don’t get even! Get what you want!

Mentoring

Met mentoring bedoelen wij een één op één traject waarmee we u of een medewerker van u begeleiden naar een vaardige, zelfverzekerde en effectieve onderhandelaar. Kortom een onderhandelaar die krijgt wat hij wilt! Een mentoringstraject is aangepast aan de situatie, de doelstelling en de persoonlijkheid van de desbetreffende persoon. Hoe het montoringstraject er precies uit ziet dat bepalen we samen.

Vanwege onze jarenlange succesvolle onderhandelingservaring, kunnen we u de technieken en vaardigheden leren die u nodig heeft om te krijgen wat u wilt en u leren deze aan te passen aan elke unieke situatie.

Onze aanpak maakt de ontwikkeling mogelijk van een succesvol, uitgebreid strategisch plan om de gewenste resultaten te bereiken.

In samenwerking met onze partner Covalis geven we een klassikale en/of bedrijfsinterne leergang “Onderhandel en krijg wat je wilt”.
Voor meer informatie zie: Covalis training/ onderhandel en krijg wat je wilt.

Maatwerktrainingen

Bent u op zoek naar de kennis, mindset en vaardigheden om een succesvol onderhandelaar te worden binnen uw specifieke situatie? Onze maatwerktrainingen of -workshops zijn bedrijfsintern en derhalve geheel toegespitst op uw specifieke situatie.  De inhoud, de duur en vorm van de training bepalen we samen.

De toespitsing op uw situatie en bedrijfspraktijk realiseren wij vooral door vooraf een uitgebreid interview met u te houden. Op die manier kennen wij uw specifieke praktijk en kunnen we de training daar volledig op toespitsen.

Graag maken wij een afspraak om met u over uw opleidingswensen te spreken. Wat verwacht u namelijk dat er gaat gebeuren nadat u of uw medewerker de training heeft afgrond?

Beste Tom, beste Pieter,

Op maandag 13-05 zijn jullie hier in Heerlen geweest; dank voor deze leerzame dag. Op deze dag hebben we onder andere het gesprek met leveranciers Smezo voorbereid.

Vorige week heeft het gesprek met Smezo t.b.v. veiligheidsschoenen plaatsgevonden.

Dit gesprek is goed verlopen; van tevoren een agenda opgesteld met aandachtspunten die vanuit Sevagram moesten worden besproken.

We zullen intern nog het een en ander moeten afstemmen, met name de contractduur. Vervolgens worden de afspraken die zijn gemaakt, door ons in een contract verwerkt.

De leergang ‘Onderhandel en krijg wat je wilt’ is voor mij erg leerzaam geweest. De klassikale lessen vond ik prettig omdat hier ook voorbeelden van andere naar voren zijn gekomen.

Zelf heb ik met name geleerd dat de voorbereiding van een onderhandeling/gesprek zeer belangrijk is.

Nogmaals dank voor de leerzame dagen!